201612.11
1

Συμμετέχουμε Detrop – Oenos | 3-6/3/2017 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η «ΚΙΝΗΣΗ» – ποτά & τρόφιμα συμμετέχει στην 26η Διεθνή Έκθεση, τροφίμων, ποτών, μηχανημάτων εξοπλισμού & συσκευασίας.

3-6/3/2017 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ